قوطی 300 گرمی / مدل استوانه

 

مشخصات ظرف:

ارتفاع: 8 سانتی متر
قطر: 8.5 سانتی متر
دور تا دور: 28 سانتی متر
دهانه: 80 سانتی متر

قابلیت نصب:
درب پیچی،

تصاویر محصول
فهرست